Tolkning av tariffavtaler

Online kurs
Tron Løkken Sundet
Nestleder i Arbeidsretten
Sted:
Tid: 
3 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Dette kurset gir en oversikt over materielle og prosessuelle sider ved tariffavtaletolkning. Fremstillingen fokuserer på de argumentkilder man benytter når man tolker tariffavtaler.

Kurset gir også en oversikt over tariffavtalebegrepet, tariffavtalens betydning for arbeidsavtalene og den spesielle prosessordningen som finnes for løsning av tolkningstvister.

Kursinnhold

Dette kurset gir en oversikt over materielle og prosessuelle sider ved tariffavtaletolkning. Fremstillingen fokuserer på de argumentkilder man benytter når man tolker tariffavtaler.

Kurset gir også en oversikt over tariffavtalebegrepet, tariffavtalens betydning for arbeidsavtalene og den spesielle prosessordningen som finnes for løsning av tolkningstvister.