Voldgift – en praktisk innføring

Online kurs
Borgar Høgetveit Berg
Høyesterettsdommer
Sted:
Tid: 
4 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

I dette kurset vil du få en innføring i voldgift, med utgangspunkt i voldgiftsloven 2004. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på å gi en oversikt. Det vil bli lagt vekt på å få frem de særlige kjennetegn ved voldgift og voldgiftsbehandling – og forskjellen fra alminnelig domstolsbehandling. En rekke praktiske emner vil bli berørt; herunder hva som kan, bør og skal behandles ved voldgift.

Kursinnhold

I dette kurset vil du få en innføring i voldgift, med utgangspunkt i voldgiftsloven 2004. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på å gi en oversikt. Det vil bli lagt vekt på å få frem de særlige kjennetegn ved voldgift og voldgiftsbehandling – og forskjellen fra alminnelig domstolsbehandling. En rekke praktiske emner vil bli berørt; herunder hva som kan, bør og skal behandles ved voldgift.