Sted:
Tid: 
3 timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Deling av boet ved skilsmisse – et praktisk rettet kurs med sjekklister mm.

Kurset vil bli inn i tre deler som tar for seg tre hovedfaser av ektefelleskiftet.  Alle delene vil være praktisk rettet med fokus på eksempler, sjekklister og andre nyttige verktøy som for eksempel skifteskisser.

Del I: Den innledende fasen av skifteoppgjøret

-             Innhenting av relevant informasjon og dokumentasjon – sjekkliste

-             Klargjøring av formuesforhold og eierforhold

-             Avklaring av skjæringstidspunkt

-             Oversikt over eiendeler og gjeld, inkl. verdsettelser

Del II: Nærmere om utvalgte problemstillinger

-             Skjevdelingskrav

-             Vederlagskrav

-             Gjeldsfradrag

Del III: Den avsluttende fasen av skifteoppgjøret

-             Gjennomgang av praktisk skifteskisse

-             Sjekkliste for skifteavtale

Kursinnhold

Deling av boet ved skilsmisse – et praktisk rettet kurs med sjekklister mm.

Kurset vil bli inn i tre deler som tar for seg tre hovedfaser av ektefelleskiftet.  Alle delene vil være praktisk rettet med fokus på eksempler, sjekklister og andre nyttige verktøy som for eksempel skifteskisser.

Del I: Den innledende fasen av skifteoppgjøret

-             Innhenting av relevant informasjon og dokumentasjon – sjekkliste

-             Klargjøring av formuesforhold og eierforhold

-             Avklaring av skjæringstidspunkt

-             Oversikt over eiendeler og gjeld, inkl. verdsettelser

Del II: Nærmere om utvalgte problemstillinger

-             Skjevdelingskrav

-             Vederlagskrav

-             Gjeldsfradrag

Del III: Den avsluttende fasen av skifteoppgjøret

-             Gjennomgang av praktisk skifteskisse

-             Sjekkliste for skifteavtale