Kurs i arbeidsrett

Online kurs
Kursbevis
Ove André Vanebo og Ida Grøstad
Advokat, Kluge
kr 500,00 NOK
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
October 14, 2021
Klokkeslett:
kl. 10.00-12.00
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

 • Nye pensjonsregler
 • Korona-tilknyttede endringer og videreføring/endring etter pandemien
 • Permittering, dagpenger, omsorgsdager
 • Nye regler om åpenhet knyttet til ledende personers godtgjørelser (i ASA)
 • Nyere høyesterettspraksis og lagmannsrettspraksis
 • Personvern

Kursinnhold

 • Nye pensjonsregler
 • Korona-tilknyttede endringer og videreføring/endring etter pandemien
 • Permittering, dagpenger, omsorgsdager
 • Nye regler om åpenhet knyttet til ledende personers godtgjørelser (i ASA)
 • Nyere høyesterettspraksis og lagmannsrettspraksis
 • Personvern