kr 500,00 NOK
Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Klikk "Meld på"-knappen for å få se opptak av kurset som har gått.

 • Nye pensjonsregler
 • Korona-tilknyttede endringer og videreføring/endring etter pandemien
 • Permittering, dagpenger, omsorgsdager
 • Nye regler om åpenhet knyttet til ledende personers godtgjørelser (i ASA)
 • Nyere høyesterettspraksis og lagmannsrettspraksis
 • Personvern

Kursinnhold

Klikk "Meld på"-knappen for å få se opptak av kurset som har gått.

 • Nye pensjonsregler
 • Korona-tilknyttede endringer og videreføring/endring etter pandemien
 • Permittering, dagpenger, omsorgsdager
 • Nye regler om åpenhet knyttet til ledende personers godtgjørelser (i ASA)
 • Nyere høyesterettspraksis og lagmannsrettspraksis
 • Personvern