Sted:
Tid: 
2 juridiske timer
Dato:
September 23, 2021
Klokkeslett:
2
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

 • Prop. 140 L (2020–2021) om endringer i foretakslovgivningen
 • Prop. 136 LS (2020–2021) om forvalterregistrerte aksjer
 • Brexit – selskapsrettslige konsekvenser
 • Ny revisorlov
 • Lederlønn i børsnoterte selskaper
 • Ny rettspraksis og nye forvaltningsuttalelser
 • Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene i overtakende selskap ved fusjon og fisjon

Kursinnhold

 • Prop. 140 L (2020–2021) om endringer i foretakslovgivningen
 • Prop. 136 LS (2020–2021) om forvalterregistrerte aksjer
 • Brexit – selskapsrettslige konsekvenser
 • Ny revisorlov
 • Lederlønn i børsnoterte selskaper
 • Ny rettspraksis og nye forvaltningsuttalelser
 • Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene i overtakende selskap ved fusjon og fisjon