NAV og sakskostnader, uunnværlig kurs for praktiserende advokater

Online kurs
Olav Lægreid
Advokat og Partner, Advokatfirmaet Advisio AS
Sted:
Tid: 
3 juridiske timer
Dato:
Klokkeslett:
Få tilsendt opptak
Kursmateriale og kursbevis
Ajourføringskurs
Vederlagsfritt

Om kurset

Tema 1: Sakskostnader i trygdesaker– fallgruver og muligheter

Tema 2: Uføretidspunktets betydning for beregning og bortfall av uføretrygd

Kursinnhold

Tema 1: Sakskostnader i trygdesaker– fallgruver og muligheter

Tema 2: Uføretidspunktets betydning for beregning og bortfall av uføretrygd